PHOTO Portfolio – kamerzysta też fotograf.

Kamerzysta kojarzy się zazwyczaj z ruchomym obrazem.

Zwróćcie jednak uwagę, że film to nic innego jak nieruchome zdjęcia, które szybko wyświetlane tworzą złudzenie ruchu. Z tego prostego spostrzeżenia już nie daleko do uświadomienia sobie jak ważną w filmie jest umiejętność komponowania obrazu. To właśnie ona cechuje najlepszych operatorów i w końcu nie bez powodu na egzaminach do szkół filmowych wymagana jest umiejętność pięknego fotografowania. Oczywiście pamiętajcie jednak, że albo fotografujemy, albo  filmujemy 🙂

kamerzystakamerzystakamerzystakamerzystakamerzysta

*

*

*